κάτω kreikasta suomeksi

κάτω γνάθος

 1. alaleuka, leuka, jawbone alaleuanluu

 2. alaleuanluu, leukaluu

κάτω sc=Grek

 1. arvioida silmämääräisesti

κάτω sc=Grek, υπό sc=Grek

 1. alla static, alle moving, alapuoli alapuolella static, alapuoli alapuolelle moving

κάτω sc=Grek

 1. alle, halpa halvempi

αποκάτω sc=Grek

 1. alavirta alavirtaan

άνω κάτω

 1. alapuoli alapuolella, alla alempana

 2. alla alempana

πάνω κάτω, συν πλην

 1. ylösalaisin, nurinperin

κάτω

 1. sekaisin, ylösalaisin, sotku sotkussa

 2. sekaisin, ylösalaisin, sotku sotkussa

 3. pariton

 4. satunnainen

 5. alas, alaspäin

 6. kumota

 7. kaataa

στα κάτω μου, κατηφής

 1. kumota

κάτω

 1. kaataa