κάθετος kreikasta suomeksi

κατακόρυφος, κάθετος

  1. kohtisuora

αντιπλάγια sc=Grek, κάθετος sc=Grek

  1. pystysuora, pystysuuntainen, pysty

δεξιότροπη κάθετος, κάθετος

  1. kenoviiva

κάθετος

  1. viiva