ισχνός kreikka > suomi

ισχνός

  1. surkea

ισχνός, ραδινός, λεπτός

  1. mitätön