ικανός kreikasta suomeksi

ικανός

  1. kyvykäs, kykenevä

δυνάμενος, μπορώ να, είμαι ικανός να

  1. kykenevä

ικανός

  1. taitava

ικανός, δέων

  1. terve, kunnollinen