ιδίου φύλου kreikka > suomi

ιδίου φύλου sc=Grek

  1. yhden sukupuolen