θυμωμένος kreikka > suomi

θυμωμένος

  1. vihainen

  2. poikittainen, poikittaissuuntainen