θλίψη kreikasta suomeksi

θλίψη sc=Grek, συμφορά sc=Grek

  1. suru, tuska

πόνος, θλίψη, οδύνη, συντριβή

  1. suru, murhe