θηλή kreikasta suomeksi

θηλή

  1. nänni

  2. tutti

ρώγα (1), θηλή ormally

  1. nänni

θηλή sc=Grek

  1. tutti