θεϊκός kreikasta suomeksi

θεϊκός

  1. jumalainen

θεϊκός, θείος

  1. taivaallinen, jumalallinen, taivainen

  2. ylimaallinen, pyhä

θεσπέσιος, θεϊκός, θαυμάσιος, θεϊκός

  1. jumalainen, taivaallinen