θεσπέσιος kreikasta suomeksi

θεσπέσιος, θεϊκός, θαυμάσιος, θεϊκός

  1. jumalainen, taivaallinen