θείος kreikasta suomeksi

θεϊκός, θείος

  1. taivaallinen, jumalallinen, taivainen

  2. ylimaallinen, pyhä

θείος

  1. yli-inhimillinen, jumalainen

  2. etsiä vettä varpu varvun avulla

  3. eno; enopuoli mother's brother-in-law

  4. setä, setäpuoli father's brother-in-law