ημερολόγιο kreikasta suomeksi

ημερολόγιο sc=Grek

  1. lokikirja, loki, laivapäiväkirja

ημερολόγιο

  1. matkapäiväkirja

  2. rekisteriote

  3. toimintakalenteri, aikataulu

ημερολόγιο, αρχείο

  1. luettelo, aikataulu, ohjelma

  2. erikoisaikakauslehti

  3. päiväkirja person, diaari office correspondence, loki, lokikirja vessel, päivyri