ευκαιρία kreikka > suomi

ευκαιρία

  1. tilaisuus, mahdollisuus

  2. tilaisuus

επί τη ευκαιρία, επ' ευκαιρία

  1. muuten

  2. muuten

επ' ευκαιρία

  1. a propos, puheen ollen

ευκαιρία, πιθανότητα

  1. a propos, muuten