εργατικό δυναμικό kreikka > suomi

εργατικό δυναμικό

  1. työvoima

  2. työläiset, työvoima