εργασία kreikasta suomeksi

απασχόληση, εργασία

 1. työllistäminen

εργασία, δουλειά

 1. ansiotyö

εργασία

 1. työllisyys

εργασία, olloquial δουλειά

 1. tehtävä, työ

εργασία

 1. työ

εργασία, olloquial δουλειά

 1. tehdä keikkatyö keikkatöitä, tehdä pätkätyö pätkätöitä, keikkailla

εργασία

 1. jobata

εργασία, olloquial δουλειά

 1. hävitä

εργασία

 1. jobata

εργασία, olloquial δουλειά

 1. pilkkoa

εργασία

 1. tehtävä, työ

εργασία, olloquial δουλειά

 1. työ

δουλειά, εργασία

 1. tehdä keikkatyö keikkatöitä, tehdä pätkätyö pätkätöitä, keikkailla

μαθήματα-p, εργασία, άσκηση

 1. jobata

εργασία, δουλειά

 1. tehdä keikkatyö keikkatöitä, tehdä pätkätyö pätkätöitä, keikkailla