εργαλείο kreikka > suomi

σκεύος, σύνεργο, εργαλείο

  1. tarvike, tarvekalu; kalusto mass noun

σύνεργο, εργαλείο

  1. työväline, väline

εργαλείο, όργανο

  1. työkalu

εργαλείο

  1. kalu

  2. soitin, instrumentti

  3. soitin, instrumentti

  4. soitin, instrumentti