εργάζομαι kreikka > suomi

εργάζομαι, δουλεύω, κοπιάζω, μοχθώ

  1. raataa, ahertaa

λειτουργώ, εργάζομαι

  1. käyttäytyminen

  2. funktio

  3. funktio