επιχορηγώ kreikasta suomeksi

επιχορηγώ, επιδοτώ

  1. tukea, subventoida

χρηματοδοτώ, επιχορηγώ

  1. rahasto

επιχορηγώ

  1. sponsori