επισημαίνω kreikka > suomi

επισημαίνω, παρατηρώ

  1. maine