επειδή kreikasta suomeksi

διότι sc=Grek, επειδή sc=Grek, γιατί sc=Grek

  1. sillä

γιατί sc=Grek, διότι sc=Grek, επειδή sc=Grek

  1. puoli puolesta

διότι sc=Grek, επειδή sc=Grek, γιατί sc=Grek

  1. sillä

γιατί sc=Grek, διότι sc=Grek, επειδή sc=Grek

  1. puoli puolesta

αφού, επειδή, μια και

  1. koska

διότι, επειδή, γιατί

  1. koska