επάγγελμα kreikasta suomeksi

επάγγελμα

  1. ammatti

  2. ammatti

ομότεχνοι-p, επάγγελμα

  1. ammattikunta, professio