εξωτερικεύω kreikka > suomi

εξωτερικεύω, μαρτυρώ, δείχνω

  1. merkitä, rekisteröidä