εξαιρούμενος εξαιρούμενου kreikasta suomeksi

εκτός, εξαιρούμενος εξαιρούμενου

  1. muu muuta kuin, paitsi, lukuun ottamatta