εξέλιξη kreikasta suomeksi

σε εξέλιξη

  1. toiminnassa, käynnissä, tekeillä, työn alla

εξέλιξη

  1. kehitys, kehittyminen, kehittely

πρόοδος sc=Grek, εξέλιξη sc=Grek

  1. kehitys, uutiset p

  2. pelinrakentaminen

εξέλιξη sc=Grek

  1. edetä