ενώνομαι kreikasta suomeksi

ενώνομαι sc=Grek

  1. yhdistyä, liittyä

  2. yhdistyä, liittyä

  3. yhdistyä, liittyä