ενστερνίζομαι kreikasta suomeksi

ενστερνίζομαι sc=Grek, ασπάζομαι sc=Grek

  1. omaksua, kannattaa