ενοικιάζω kreikka > suomi

ενοικιάζω

  1. vuokrata

  2. vuokrata

ενοικιάζω, μισθώνω

  1. vuokrata