ενενηκοστή kreikka > suomi

ενενηκοστή

  1. yhdeksäskymmenes