ενδιαφέρον kreikka > suomi

ενδιαφέρον sc=Grek

  1. kiinnostus, mielenkiinto

  2. kiinnostus