εναντιώνομαι kreikka > suomi

αντιστέκομαι, εναντιώνομαι

  1. vastustaa