ενέργεια kreikka > suomi

αιολική ενέργεια

  1. tuulivoima, tuulisähkö

ενέργεια sc=Grek, πράξη sc=Grek

  1. kineettinen energia, liike-energia

διάβημα, ενέργεια

  1. energia

  2. näytös

  3. pöytäkirja

  4. laki

  5. teko