εμπόδιο kreikka > suomi

κώλυμα, εμπόδιο

  1. este, haitta

εμπόδιο, πρόσκομμα

  1. este

εμπόδιο

  1. vaara