εκπαιδεύω kreikasta suomeksi

εκπαιδεύω

  1. kouluttaa, kasvattaa

  2. harjoitella

εκπαιδεύω, διαπαιδαγωγώ, διδάσκω

  1. viekoitella

προπονώ sport, εκπαιδεύω sc=Grek

  1. harjoitus, harjoite