εκπέμπω kreikasta suomeksi

εκπέμπω, μεταδίδω

  1. lähettää