εκκλησιαστικό kreikka > suomi

εκκλησιαστικό όργανο, όργανο

  1. toimielin, elin

εκκλησιαστικό

  1. äänenkannattaja