εκδίδομαι kreikka > suomi

εκπορνεύομαι sc=Grek, εκδίδομαι sc=Grek

  1. huorata, myydä itseään