εγκατάσταση kreikasta suomeksi

εγκατάσταση

  1. asennus, asentaminen setting up for use; nimittäminen formal admission into an office; asettuminen settling in

  2. asennus

  3. installaatio

  4. varustukset p

  5. asennus