εγκαρτερώ kreikka > suomi

υπομένω sc=Grek, εγκαρτερώ sc=Grek

  1. kestää, kärsiä