εγγραφή kreikka > suomi

εγγραφή, καταγραφή

  1. tallenne

εγγραφή, καταχώρηση

  1. tietue

καταχώριση, εγγραφή

  1. rekisteri

  2. rekisteri