εγγραφέας kreikka > suomi

εγγραφέας

  1. tallennin, nauhuri