εγγράφομαι kreikasta suomeksi

εγγράφομαι sc=Grek

  1. värvätä

εγγράφομαι

  1. rekisteri

  2. ilmaista