δρόμος kreikasta suomeksi

περιφερειακός δρόμος

  1. kehätie

οδός, δρόμος

  1. reitti

κύριος δρόμος

  1. pääkatu

αυτοκινητόδρομος υπερταχείας κυκλοφορίας sc=Grek, δρόμος χωρίς διόδια

  1. rummuttaa

δρόμος, διαδρομή

  1. takoa, paukuttaa

δρόμος

  1. polku

οδός, δρόμος

  1. latu, tola, polku

δρόμος

  1. suunta, reitti

οδός sc=Grek, δρόμος sc=Grek

  1. polku

  2. oireyhtymä, syndrooma