δούλος kreikka > suomi

δούλος, σκλάβος sc=Grek

  1. orja

δούλος

  1. orja