δοκάρι kreikasta suomeksi

κάθετο δοκάρι

  1. maalitolppa, tolppa

οριζόντιο δοκάρι

  1. poikkipalkki; tukki anchor part

δοκάρι

  1. vaakaputki; tanko (arkikielinen)

στύλος, πάσσαλος, κολώνα, δοκάρι

  1. puutyö, puuesine