διότι kreikasta suomeksi

διότι, επειδή, γιατί

  1. koska

διότι sc=Grek, επειδή sc=Grek, γιατί sc=Grek

  1. koska, sillä

γιατί sc=Grek, διότι sc=Grek, επειδή sc=Grek

  1. allative case -lle, varten

διότι sc=Grek, επειδή sc=Grek, γιατί sc=Grek

  1. partitive or translative case, aikana, ajan

γιατί sc=Grek, διότι sc=Grek, επειδή sc=Grek

  1. allative case -lle, varten