διοικώ kreikasta suomeksi

διοικώ

  1. hallita, johtaa, hallinnoida

κυβερνώ, διοικώ, διευθύνω

  1. säännellä, hallita, johtaa, päättää, hallita, vallita