διδάκτορας kreikasta suomeksi

διδάκτορας

  1. tohtori

  2. tohtori