δια μέσου kreikka > suomi

δια μέσου

  1. poikki

  2. yli