διαφωνώ kreikka > suomi

διαφωνώ

  1. vastustaa

διαφωνώ, αντιτίθεμαι, ενίσταμαι, αντιτείνω

  1. olio