διατάζω kreikasta suomeksi

διατάζω, διατάσσω

  1. kunniamerkki

  2. käskeä, määrätä